ĐÔ THÀNH BÌNH THUẬN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THÁNG 08/2023

ĐÔ THÀNH BÌNH THUẬN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THÁNG 08/2023

Ngày đăng: 09/08/2023 05:08 PM

ĐÔ THÀNH BÌNH THUẬN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THÁNG 08/2023

Vị Trí:  2 Trưởng Nhóm Kinh Doanh 

           10 Nhân Viên Kinh Doanh 

            2 Kỹ Thuật Viên 

* TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH 

-Quản trị đội ngũ nhân viên kinh doanh, tiến hành huấn luyện đội ngũ nhân viên kinh doanh mới, Thực hiện các nhiệm vụ quản lý đối với đội ngũ nhân viên kinh doanh.

- Giải quyết vấn đề và các khiếu nại từ phía khách hàng liên quan đến bán hàng và dịch vụ.

- Phân tích kết quả kinh doanh và xây dựng kế hoạch để cải thiện hiệu suất.

- Theo dõi số liệu của đội ngũ bán hàng và báo cáo với cấp trên.

- Làm việc và thấu hiểu nhu cầu cũng như thị hiếu khách hàng để xây dựng và phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

- Lên kế hoạch và các chiến lượt kinh doanh mới.

*

img
img
img
img
img
img
img