Doanh nghiệp ô tô trong nước sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Doanh nghiệp ô tô trong nước sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngày đăng: 20/05/2023 09:00 AM

Doanh nghiệp ô tô trong nước sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, số tiền 10 – 11 nghìn tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt với xe ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước của kỳ tính thuế từ tháng 6 đến tháng 9 sẽ được gia hạn thời gian nộp đến 20.11.2023.

Doanh nghiệp ô tô trong nước sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Cả nước hiện có 12 doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô

 

Bộ Tài chính vừa gửi hồ sơ dự thảo Nghị định của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với xe ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước.

 

Theo dự thảo Nghị định, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước phát sinh trong kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8 và 9 năm 2023 sẽ được gia hạn thời gian nộp đến 20.11.2023.

 

Bộ Tài chính dự kiến số thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước bình quân tháng phát sinh trong các tháng tiếp theo năm 2023 là 2.600 - 2.800 tỷ đồng. Theo đó, tổng số thuế tiêu thụ đặc biệt với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được gia hạn trong 4 kỳ tính thuế như phương án đề xuất là khoảng 10.400 tỷ đồng - 11.200 tỷ đồng.

 

Chính sách này nhằm tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước phục hồi và phát triển.

 

Bộ Tài chính cho biết, cả nước hiện có 12 doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô. Sản lượng xe và thuế tiêu thụ đặc biệt của các doanh nghiệp liên tục sụt giảm thời gian qua.

 

Cụ thể, tháng 10.2022 sản lượng kê khai là 25.571 xe với số thuế tiêu thụ đặc biệt tương ứng là 3.884 tỷ đồng. Tương ứng, tháng 11.2022 là 23.658 xe và 3.412 tỷ đồng thuế - giảm 472 tỷ đồng so với tháng trước.

 

Tháng 12.2022 số thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh là 3.218 tỷ đồng, giảm 194 tỷ đồng so với tháng trước. Tương ứng tháng 1.2023 là 1.442 tỷ đồng, giảm 1.776 tỷ đồng so với tháng trước, với sản lượng kê khai tương ứng là 9.766 xe.

 

Nếu loại trừ yếu tố do nghi lễ kéo dài (do tháng là tháng Tết nguyên đán) thì số thuế tiêu thụ đặc biệt kê khai trong tháng 1.2023 cũng giảm khoảng 200 tỷ đồng so với tháng liền kề.

 

Theo Bộ Tài chính, với những khó khăn, thách thức nêu trên thì việc tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh như đề xuất của tỉnh Quảng Nam, Ninh Binh và các hiệp hội, doanh nghiệp là cần thiết. Hơn nữa, hết thời gian gia hạn thì các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô phải nộp đủ số thuế vào ngân sách nhà nước.

 

Sau khi nhận được đề xuất của Bộ Tài chính, Chính phủ đã có văn bản thông báo đồng ý áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn với việc ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với xe ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước. Đồng thời, yêu cầu Bộ Tài chính trình Chính phủ dự thảo Nghị định trước 20.5.2023.

 

Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân

 

img
img
img
img
img
img
img