KÍCH THƯỚC THÙNG XE TẢI DAEWOO VÀ XE CHUYÊN DỤNG DAEWOO

KÍCH THƯỚC THÙNG XE TẢI DAEWOO VÀ XE CHUYÊN DỤNG DAEWOO

Ngày đăng: 14/04/2023 03:03 PM

Tổng hợp kích thước thùng xe tải Daewoo và xe chuyên dụng Daewoo

 

1. Kích thước thùng xe tải Daewoo và thông số cơ bản

 

 

XE TẢI DAEWOO HC6 (4x2)

Tổng tải / Tải trọng: 15.7 Tấn / 8.5 Tấn

Kích thước tổng thể: (DxRxC)

10.030 x 2.500 x 3.540mm

Kích thước thùng xe tải mui bạt: (DxRxC/TC)

7.600 x 2.360 x 720/2.150mm

 

XE TẢI DAEWOO HC8 (4x2)

Tổng tải / Tải trọng: 15.9 Tấn / 8.6 Tấn

Kích thước tổng thể: (DxRxC)

11.050 x 2.500 x 3.540mm

Kích thước thùng xe tải Daewoo HC8 mui bạt: (DxRxC/TC)

8.600 x 2.360 x 720/2.150mm

 

Kích thước thùng xe tải Daewoo Maximus HC Series

Kích thước thùng xe tải Daewoo Maximus HC Series

 

XE TẢI DAEWOO HU6 (6x2)

Tổng tải / Tải trọng: 24 Tấn / 15.55 Tấn

Kích thước tổng thể: (DxRxC)

10.050 x 2.500 x 3.540mm

Kích thước thùng mui bạt: (DxRxC/TC)

7.600 x 2.360 x 720/2.150mm

 

XE TẢI DAEWOO HU8 (6x2)

Tổng tải / Tải trọng: 24 Tấn / 15.1 Tấn

Kích thước tổng thể: (DxRxC)

11.660 x 2.500 x 3.540mm

Kích thước thùng xe tải mui bạt: (DxRxC/TC)

9.200 x 2.360 x 720/2.150mm

 

Kích thước thùng xe tải Daewoo Maximus HU Series

Kích thước thùng xe tải Daewoo Maximus HU Series

 

 

 

 

2. Kích thước thùng xe chuyên dụng Daewoo và thông số cơ bản

 

XE BEN DAEWOO CL4DF

Tổng tải / Tải trọng: 24 Tấn / 12.7 Tấn

Thể tích thùng ben: 10 KHỐI

Kích thước tổng thể: (DxRxC)

7.745 x 2.495 x 3.170mm

Kích thước thùng ben: (DxRxC)

4.900 x 2.300 x 900mm

Kích thước thùng xe ben Daewoo Novus CL4DF

Kích thước thùng xe ben Daewoo Novus CL4DF

 

img
img
img
img
img
img
img